Kế hoạch triển khai TT22

 

KẾ HOẠCH

Triển khai tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 6726/KH-SGDĐT ngày 11/11/2016 của Sở Giáo dục đào tạo Bình Phước.

          Căn cứ cuộc họp Ban nội dung lớp tập huấn cấp tỉnh về đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT vào ngày 09 /11/2016, Trường Tiểu học Tiến Hưng A xây dựng Kế hoạch tập huấn tại đơn vị như sau:

 

I. MỤC TIÊU

            Giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường:

-         Hiểu được một số vấn đề lý luận về đánh giá học sinh tiểu học.

-         Hiểu rõ những điểm thay đổi của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT so với thông tư 30/2014/BGDĐT.

-         Sử dụng được một số phương pháp và kĩ thuật đánh giá học sinh trên lớp học.

-         Sử dụng được bộ công cụ để lượng hóa kết quả đánh giá giữa và cuối mỗi học kì (Thang đo năng lực, phẩm chất và các bảng tham chiếu chuẩn đánh giá).

II. YÊU CẦU.

1.     Những vấn đề chung.

2.     Hướng dẫn cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

3.     Hướng dẫn cách thức lượng hóa các năng lực, phẩm chất của học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

4.     Hướng dẫn cách thức đánh giá kết quả học tập các môn học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

III. QUY TRÌNH TẬP HUẤN.

 

 

1.     Thành phần

Tất cả Giáo viên các khối lớp và cán bộ quản lý của trường ( Có danh sách đính kèm)

2.     Báo cáo viên

-         Là báo cáo viên đi tập huấn cấp Tỉnh( cô Nguyễn Thị Hảo).

3.     Thời gian, địa điểm:

-         Thời gian: 02 ngày , Tập huấn vào ngày 29/11/2016 đến ngày 30/11/2016.

-         Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Tiến Hưng A

4.     Cách thức tổ chức tập huấn:

-         Tổ chức cho học viên hoạt động cá nhân, nhóm để lĩnh hội nội dung theo tài liệu tập huấn. Học viên tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm. Những khó khăn, vướng mắc cần trao đổi tập thể , trao đổi với báo cáo viên. Nếu không giải quyết được sẽ tập hợp lại, ghi biên bản và lien hệ về Phòng GD$ĐT để giải quyết kịp thời

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     - Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn,chuẩn bị nội dung tài liệu, văn phòng phẩm cho lớp tập huấn.

    -  Dự trù kinh phí cho lớp tập huấn theo chế độ hiện hành

    - Cử cán bộ bộ quản lý và giáo viên tập huấn đúng, đủ thành phần, đảm bảo thời gian quy định, đảm bảo thời gian quy định.

    - Lập danh sách gửi về Phòng GD$ĐT.

Tên đay là kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo thong tư 22/2016/TT-BGDĐT cho cán bộ quản lý và giáo viên của trường Tiểu học Tiến Hưng A.

                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       Phó Hiệu trưởng

Nợi nhận:

- PGD: để báo cáo

- Tổ chuyên môn: T/h

- Lưu chuyên môn.

                                                                                        Nguyễn Thị Hảo

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 617
  • Trong tuần: 1 774
  • Tất cả: 212022
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước