KẾ HOẠCH THÁNG

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 8/2017

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

 

08/01/2017

 - Họp chi bộ mở rộng.

 

1

08/02/2017

 - Họp Hội Đồng - Phân công công tác năm học 2017-2018

 

2

01/8-06/8/2017

 - Tuyển sinh đợt 2.

 

3

08/05/2017

 - Đại hội trù bị, Giới thiệu nhân sự cấp uỷ 

 

4

8,9/8/2017

 - Tập huấn phần mềm QL thiết bị (Cường)

 

5

08/10/2016

 - Tổng hợp, báo cáo tuyển sinh.

 

6

15/8/2017

 - Học chính trị hè.

 

7

14-18/8/2017

 - Kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất đầu năm

 

 

17/8/2017

 - Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 

8

22/8/2016

 - Bàn giao học sinh.

 

9

21-26/8/2017

 - Tập trung học sinh, ôn tập, thi lại, LĐVS. Kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 - lớp 5

 

10

26/8/2017

 - Phân công chuẩn bị cho khai giảng

 

11

22- 26/8/2017

 - Hợp đồng LĐVS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Người thực hiện

 

 

 

                                               HT

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   MAI VĂN MẪN 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 9/2017

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Người thực hiện

 

 

 

 

 

09/02/2017

 - Họp hội đồng,triển khai công tác tháng 9; Triển khai kế hoạch, biên chế năm học.

 

 

 - Hướng dẫn họp PHHS đầu năm

 

 

09/03/2017

 - Họp phụ huynh các lớp - BCH hội phụ huynh

 

 

09/05/2017

 - Khai giảng năm học mới

 

 

9,10/2017

 - Tập huấn Trải nghiệm sáng tạo (BGH-TT 1 - 5)

 

 

15,16/9/2017

 - kiểm kê CSVC

 

 

15,16/9/2017

 - Hợp đồng Lao công, ………

 

 

11-14/9/2017

 - Các tổ xây dựng kế hoạch năm học, đăng ký thi đua, đề tài SKKN.

 

 

15/9/2017

 - Duyệt kế hoạch các tổ, bộ phận.

 

 

15/9/2017

  - Các tổ đăng ký thi đua, tổ chức hội nghị CNVC trù bị ở các tổ, nhà trường;

 

 

23/9/2017

 - Tổ chức hội nghị CNVC năm học 2017-2018

 

 

24/9/2017

 - Đại hội đội thiếu niên.

 

 

28/9/2017

 - PGD Duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     MAI VĂN MẪN 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 10/2017

 

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

2

3

4

1

01/10/2017

 - Hội nghị công chức- viên chức; Họp hội đồng triển khai công tác tháng 10.

 

2

05-08/10

 - Thao giảng khối 5

 

 - Tổng hợp đăng ký thi đua

 

 - Duyệt kế hoạch năm học 2017-2018 (PGD)

 

3

14/10 - 20/10

 - Duyệt kế hoạch các bộ phận tổ khối, Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

 

4

 

 - Toạ đàm Luật giáo dục- Luật GTĐB

 

14-25/10

 - Tổ chức kiểm tra hồ sơ khối 1, 5

 

 - Nhập phần mềm KĐCLGD

 

5

23-28/10

 - Hướng dẫn, triển khai các hội thi cấp trường, Thi GVG cấp trường.

 

6

. - Thi GVG cấp trường. 

 

 

23-28/10

 - Đón đoàn KT Y tế trường học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             MAI VĂN MẪN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 11/2017

 

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

 

 Chủ đề nhớ ơn thầy cô.

 

2

01-14/11/2017

 - Thi, chấm thi giáo viên giỏi cấp trường

 

3

11/01/2017

 - Thi GKI toán, Tiếng việt khối 4,5 .

 

4

17,18/11/2017

 - Thi văn nghệ các khối lớp.

 

5

20/11/2017

 - Tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo VN.

 

6

27/11- 01/12

 - Nhập phần mềm KĐCLGD

 

 - Kiểm tra hồ sơ khối 1,5

 

 - Tổ chức các hoạt động NGLL

 

 - Tập luyện, thi TDTT cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Người thực hiện

 

 

 

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAI VĂN MẪN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 12/2017

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

2

3

4

 

12/02/2017

 - Hướng dẫn, tổ chức bình chọn GVG

 

1

12/05/2017

 - Tập luyện các môn thi đấu tham dự đại hội TDTT.

 

2

 

 - Xét duyệt SKKN.                                                                                                                                           

 

5

25-4/12/2017

 - Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1.

 

 

 - Thi cuối kỳ I (từ 25/12 - 04/01/2017)

 

3

25-30/12/2017

 - Học sinh dự thi HKPĐ (Môn Bơi, cờ vua, bóng đá)

 

 

23-28/12

 - Các tổ xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề NH: 2017-2018

 

6

29-30/12/2017

 - Phân loại đảng viên cuối năm ; Kiểm tra việc cập nhật phần mềm VnEdu-SEQAP

 

 

29/12/2017

 - Rà soát thực hiện các chế đô nâng lương - thâm niên - Kiểm kê CSVC.

 

9

04-08/1/2018

 - Hoàn thành các biểu thống kê CKI, vào điểm, xét khen thưởng học sinh, sơ kết HKI. Ký duyệt hồ sơ.

 

 

 - Sơ kết HKI.

 

 

 

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                MAI VĂN MẪN

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 01/2018

 

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

08-14/1/2018

 - Học tuần đầu tiên HKII

 

2

03/1-07/1/18

 - Tổng hợp báo cáo thống kê, Nộp báo cáo sơ kết HKI.                                                                              - Kiểm tra, phần mềm VnEdu nhập điểm HKI.                                                       - Xét khen thưởng học sinh năng khiếu HKI.                                                              

 

3

 

 - Giáo viên dư thi lý thuyết GVG cấp thị xã.

 

4

01/07/2018

 - Phân loại đảng viên năm 2017

 

5

12-14/1/2018

 - Học sinh dự thi HKPĐ

 

6

27/1/2018

 - Giáo viên dư thi thực hành GVG cấp thị xã.

 

7

28-31/1/2018

 - Hướng dẫn vận động hỗ trợ học sinh nghèo ăn tết

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          MAI VĂN MẪN

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 02/2018

 

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

02/06/2017

 - BGH-GV kiểm tra, ổn định sau nghỉ tết

 

2

06-07/2/2017

 - Ổn định sau tết- BC số liệu sau tết.

 

3

06-07/2/2017

 - Duyệt hồ sơ GVCNG nộp PGD

 

4

09 - 14/2/2017

 - Tập luyện các môn thi đấu, Nộp hồ sơ HS dự thi

 

5

17,18,19/2

 - Học sinh dự thi Bóng đá, cờ vua

 

6

18/02/2017

 - BGH, GV dự khai mạc - GV thi hiểu biết, ứng xử GVCNG

 

7

24,25/2

 - HS dự thi ĐHTDTT cấp Thị xã

 

8

25-27/2/2017

 - GV dự thi kể chuyện GVCNG

 

9

25-27/2/2017

 - Kiểm tra hồ sơ kiểm tra nội bộ (PGD)

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

MAI VĂN MẪN 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2018

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

 

 

 

 

1

1- 4/3/2018

 - Họp hội đồng triển khai công tác tháng 03

 

 - GV dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh

 

 

 - Xét nâng lương; phụ cấp thâm niên năm 2018

 

 

 - Các phòng Âm nhạc; Nghe nhìn đi vào hoạt động.

 

2

08-09/3

 - Nộp bài thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

 

3

15,16/3

 - Xét sáng kiến đợt 2 Nh: 2017-2018

 

4

10,11/3

 - Thi giao lưu tiếng việt  cấp trường. 

 

5

10-15/3/2018

 - Hoàn thành báo cáo KĐCLGD năm học 16-17

 

6

26-30/2018

 - Kiểm tra GKII (Toán + tiếng việt) khối 4+5

 

 

26-30/2018

 - Hướng dẫn các tổ tự đánh giá phong trào (Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực).

 

8

26-30/2018

 - Xây dựng - duyệt KH năm học 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Mai Văn Mẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 04/2018

 

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

2

3

4

1

03-07/4/2018

 - Tổng hợp báo cáo thi GKII Toán.TV Khối 4,5

 

2

 - Hoàn thiện báo cáo đánh giá trường chuẩn QG

 

3

08/04/2018

 - Đón đoàn kiểm tra T.bị- T.viện.

 

4

13,14/4/2018

 - HS dự thi giao lưu TV cấp Thị xã

 

6

13-16/4/2018

 - Xây dựng, duyệt kế hoạch PTGD NH 2018-2019. 

 

7

23-27/4/2018

 - Bình xét GVCNG; Đánh giá chuẩn HT,PHT,GV

 

8

26,27/4/2018

 - HĐĐ kiểm tra công tác đội và phong trào thiếu nhi

 

 

25-28/4/2018

 - Hướng dẫn Kiểm tra cuối HKII, xét thi đua, khen thưởng cuối năm học; Thi GLTV cấp tỉnh 27,28/4

 

10

30/4-01/5/2018

 - Nghỉ lễ Gỗ tổ Hùng Vương; 30/4; 01/5

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Mai Văn Mẫn

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 05/2018

 

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

1-3/5/2018

 - Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Thứ 2,3) 

 

4/5 - 9/5

 - Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra CKII.

 

 - Đánh giá CC; chuẩn HT - PHT - GV (TK)

 

2

15/5-20/5/2017

 - Tổ chức ôn tập - Thi CKII (07 - 18/5/2018)

 

 - Tổng hợp báo cáo thống kê CKII.

 

 - Vào điểm sổ điểm, học bạ CKII.

 

 - Xét khen thưởng HS năm học 2017-2018, Xét lên lớp, thi lại.

 

 - Đánh giá xếp loại thể lực HS.

 

3

20/05/2018

 - Hướng dẫn các tổ tự đánh giá phong trào (Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.Hướng dẫn,  xét thi đua năm học, đánh giá xếp loại công chức. (TK)

 

 - Rà soát mức chất lượng tối thiểu năm 2017 - 2018.

 

 

 

4

23/5-28/5/17

 - Xét thi đua khen thưởng; đánh giá xếp loại CC CB-GV-CNV (HĐTĐKT)

 

 - Hướng dẫn ôn tập, thi lại, Sinh hoạt hè.

 

 - Phân công trực hè.

 

 - Tổng kết năm học. (Lịch PGD)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            MAI VĂN MẪN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: TH TIẾN HƯNG A

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 06/2018

 

 

 

 

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung Công Việc

Ghi Chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 702
  • Tất cả: 216947
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước