Quyết định bổ nhiệm

             Số: 02/QĐ-THTHA                                            Tiến Hưng,  ngày 02  tháng 8 năm 2017

 

                                                   QUYẾT ĐỊNH

                Về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học: 2017 – 2018

                                                              

                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG A

 

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT – BGD & ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ thực tế biên chế năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học Tiến Hưng A.

         Xét phẩm chất, trình độ năng lực viên chức nhà trường.

                                                         QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng, tổ phó trong năm học 2017 - 2018 gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.

Thời gian bổ nhiệm là 01 năm học kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 2. Các ông (bà) có tên ở điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ và được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ Tổ trưởng: 0,2; Tổ phó: 0,15 theo quy định của ngành trong năm học 2017 - 2018.

Điều 3. Cán bộ giáo viên, CNV, các ông (bà) có tên ở điều 1 trường Tiểu học Tiến Hưng A, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 
 

 

 

 

 

 


                                                                                       MAI VĂN MẪN

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG TỔ PHÓ NĂM HỌC: 2017-2018

 

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Nguyễn Anh Nhi

Tổ trưởng tổ khối 1

 

2

Phan Thị Minh

Tổ trưởng tổ khối 2

 

3

Vũ Thị Lành

Tổ trưởng tổ khối 3

 

4

Lưu Thị Sáu

Tổ trưởng tổ khối 4

 

5

Trần Thị Diễn

Tổ trưởng tổ khối 5

 

6

Nguyển Thị Cường

Tổ trưởng tổ văn phòng

 

7

Nguyễn Thị Xuân

Tổ phó tổ văn phòng

 

8

Phan Thị Thi

Tổ phó tổ khối 1

 

9

Nguyễn Thị Thuỷ

Tổ phó tổ khối 2

 

10

Bùi Thị Dệt

Tổ phó tổ khối 3

 

11

Nguyễn Thị Xuân

Tổ phó tổ khối 4

 

12

Ngô Thị Kim Hoanh

Tổ phó tổ khối 5

 

 

(Danh sách này có 12 người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐT ĐỒNG XOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG  A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 04/QĐ-THTHA                                            Tiến Hưng,  ngày 02  tháng 8 năm 2017

                                                   QUYẾT ĐỊNH

            Về việc bổ nhiệm giáo viên làm tổng phụ trách đội năm học: 2017 – 2018

                                                              

                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG A

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT – BGD & ĐT ngày 30/12 / 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Căn cứ thực tế biên chế năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học Tiến Hưng A.

         Xét phẩm chất, trình độ năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

                                                         QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm nhiệm chức danh Tổng phụ trách đội năm học 2017 - 2018 đối với (bà)  Bà: Đinh Thị Thu Trang   

Thời gian bổ nhiệm là 01 năm học kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 2.  (bà) Đinh Thị Thu Trang  có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ đươc giao và được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm 0,2 theo quy định của ngành trong năm học 2017 - 2018.

Điều 3. Cán bộ giáo viên, CNV, (bà) Đinh Thị Thu Trang  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 
 

 

 

 

 

 


                                                                                       MAI VĂN MẪN

 

Tin liên quan
Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 726
  • Tất cả: 216971
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước