Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020

Dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 

ĐẢNG BỘ XÃ TIẾN HƯNG

CHI BỘ: TH TIẾN HƯNG A

Số: …-BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Tiến Hưng, ngày ..... tháng 8 năm 2017

(Dự thảo)

BÁO CÁO

CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020 

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 30/05/2017 của Đảng ủy về đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kì 2017-2020.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 13- HD/ĐU ngày 14/06/2017 của Đảng ủy xã Tiến Hưng về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ hết nhiệm kì.

Chi uỷ Chi bộ trường Tiến Hưng A tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm mục đích đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kì qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kì 2017-2020 và bầu ra cấp ủy Chi bộ.

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2015-2017

1. Đặc điểm, tình hình

- Tổng số đảng viên: Tính đến tháng 8 năm 2017 là 17 trong đó nữ 15; Đảng viên chính thức: 17 trong đó 15 nữ. Tỷ lệ 100%   

          + Trình độ chuyên môn:

Đại học tiểu học: 12 nữ 11. Tỷ lệ 70.59 %; Cao đẳng SP: 5 nữ 1. Tỷ lệ  29.41 % 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp: 2 nữ 1; Sơ cấp: 15 nữ 14          

+ Tuổi đảng trung bình: 8 năm; Tuổi đảng cao nhất: 15 năm; Tuổi đảng ít nhất: 2 năm.

          + Tuổi đời  trung bình: 44; Tuổi đời cao nhất: 55 tuổi; Tuổi đời  ít nhất: 35 tuổi

- Cán bộ giáo viên công nhân viên toàn trường: 46 người nữ 40.

a. Thuận lợi:

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều là công chức, viên chức cho nên có trình độ nhận thức tốt nhiệt tình, say mê trong công tác, có nhận thức  đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng.

Được sự quan tâm của Đảng uỷ - HĐND - UBND các ban  ngành  đoàn thể cấp xã trong mọi hoạt động.

Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường là lãnh đạo chuyên môn của ngành. Mặt hoạt động này luôn có một hệ thống văn bản của Bộ, Sở, phòng GD&ĐT chỉ đạo thường xuyên.

Văn bản của Bộ, Sở, phòng GD&ĐT chỉ đạo triển khai đến đảng viên trong Chi bộ, được sự đồng tình hưởng ứng tập thể Chi bộ.

Đa số đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện tốt nội qui định của Chi bộ.

b. Khó khăn:

- Chi bộ là đơn vị thực hiện công tác chuyên môn, đa số đảng viên tham gia giảng dạy lớp 2 buổi nên thời gian dành cho việc học tập Nghị quyết nắm bắt Chủ trương, Đường lối của Đảng đôi lúc chưa kịp thời.

Vẫn còn một số đảng viên còn e dè, nhút nhát chưa thật sự phát huy hết khả năng của mình, chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tập thể chi bộ tiến bộ hơn

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ.

1. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Quán triệt chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục và đào tạo, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng ủy, chi bộ đã đè ra nhiều biện pháp sáng tạo nhằm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kì 2015-2017

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, năng cao chất lượng, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh có năng lực, phụ đạo học sinh còn hạn chế; làm tốt công tác phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, thực hiện tốt đổi mới về đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 22 ngày  tháng 10 năm 2016 của BGD; quan tâm đúng mức tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và thực hiện các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

1.1. Công tác phát triển phổ cập giáo dục:

- Duy trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 đã được công nhận cuối năm 2016;

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không để HS bỏ học và HS trong độ tuổi ở ngoài nhà trường; công tác phổ cập được duy trì thường xuyên. Hồ sơ phổ cập luôn được cập nhật.

1.2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Giáo dục đạo đức:

Trong các năm học của nhiệm kì vừa qua không có học sinh nào vi phạm kỉ luật hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội. 100% học sinh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của học sinh.

- Công tác dạy và học:

Quán triệt đầy đủ nội dung, nội quy, quy định các văn bản của ngành. 100% CB-GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn như soạn giảng, coi thi chấm chữa bài và trả bài nghiêm túc, công bằng. Công tác chủ nhiệm lớp luôn được giáo viên quan tâm, hồ sơ giáo án của giáo viên đầy đủ và thường xuyên được kiểm tra đánh giá.

Kết quả lên lớp đạt 98.72%; học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

Công tác học bồi dưỡng học sinh có năng lực luôn được quan tâm đúng mức. Nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình trong công tác để tham gia bồi dưỡng học sinh. Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp lên kế hoạch phụ đạo học sinh còn hạn chế lớp mình được phê duyệt ngay từ đầu năm học để đưa vào áp dụng một cách thực thi đối với từng lớp.

Nhìn chung chất lượng giáo dục của trường được nâng cao dần theo từng năm học.

 Bảng thống kê kết quả học tập học sinh.

Năm học

TSHS

Học lực các môn học

Năng lực

Phẩm chất

Chưa hoàn thành

Ghi chú

TS

Nữ

TS

Nữ

TS

Nữ

TS

Nữ

TS

Nữ

Tỉ lệ %

2015-2016

830

381

824

376

824

376

824

376

6

4

0,72

 

2016-2017

857

384

846

378

846

378

846

378

11

6

1,28

 

Kết quả đạt được:

Năm học 2015-2016

* Học sinh:

     159/159 học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học:   Đạt tỉ lệ 100%.

     824 học sinh lên lớp: Đạt tỉ lệ 99,27%.

- Giải Nhì song ca, Giải ba múa trong hội thi “tiếng hát dân ca” cấp thị.

- Thi lồng đèn mâm cỗ đẹp cấp thị đạt: giải ba mâm cỗ cụm, giải KK lồng đèn.      - Thi Thiếu nhi với các làn điệu dân ca cấp thị đạt giải Nhì múa, giải Ba đơn ca.

* Giáo viên

- Giáo viên dạy giỏi:

+ cấp trường 25 giáo viên; cấp thị. 12 giáo viên

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi: Cấp trường : 25 GV

 Năm học 2016-2017

* Học sinh:

     Học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học: 167/167  Đạt tỉ lệ 100%; học sinh Hoàn thành chương trình lớp học: 846/857 học sinh lên lớp: Đạt tỉ lệ 98,72%.

- Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh Tốt, Đạt: 98,72%.

- Số học sinh được khen thưởng: 399; Tỷ lệ: 46.56%.

          +  Hoàn thành xuất sắc các môn học và rèn luyện: 213 HS

          +  Hoàn thành Tốt nhiệm vụ học tập môn: 186 HS.

          + Hoàn thành tốt phong trào đội: 31 HS.

 đạt giải giao lưu “TV của chúng em” cho HSDT thiểu số :

 + Tập thể : giải Nhì múa cấp thị xã.                    

 + Cá nhân: 02 HS đạt giải Ba; 1 HS giải khuyến khích; 01HS công nhận cấp thị; 02 HS công nhận cấp tỉnh.

- Số HS đạt giải hội thi Thể dục thể thao:

 + Toàn đoàn: Giải khuyến khích cấp thị.

+ Cá nhân: 01 Hs đạt Huy chương vàng cấp thị môn Bóng ném; 01 Hs đạt Huy chương đồng cấp thị môn Bóng ném; 01 Hs đạt Huy chương đồng cấp thị môn Bật xa.                     

* Giáo viên

- Giáo viên dạy giỏi.

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 23 giáo viên.

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi:

+ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 22 giáo viên; cấp thị: 7 giáo viên. (Đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải khuyến khích và 04 được công nhận); cấp tỉnh: 02 giáo viên.

Trong các năm học qua trường duy trì được tốt các hoạt động và nề nếp, nhà trường đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Chi bộ thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Có được kết quả như trên là nhờ vào sự nhiệt tình của tất cả đảng viên và CBGV- CNV đã tâm huyết với nghề nghiệp, áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị dạy và học trong nhà trường.

 Hoạt động Ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, phong trào Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp đi vào nền nếp ổn định.

1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên:

- Xác định công tác xây dựng đội ngũ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vì vậy trong những năm học qua nhà trường đã có nhiều biện pháp bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ như: Giáo dục tư tưởng chính trị để nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm trong công tác dạy và học. Đẩy mạnh Thực hiện  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhà trường đã quan tâm động viên, tạo điều kiện CBCCVC tham gia học nâng chuẩn về trình độ chuyên môn.

- 100% giáo viên có trình độ tay nghề từ khá trở lên, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thi giáo viên giỏi cấp trường có 100% số giờ dạy đạt khá, giỏi.

Năm học 2015-2016

- Lao động tiên tiến: 29/44, Tỉ lệ 65,9%; CSTĐ cơ sở: 05, Tỉ lệ 11,36%

          - Thị xã Khen: 8, Tỉ lệ 18,18%; UBND tỉnh Khen: 2, Tỉ lệ 4,54%; Tổ lao động tiên tiến: 04 (tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5);  Tổ khối 4 đạt Tiên tiến Xuất sắc: Thị xã khen; Thư viện – Thiết bị: Xuất sắc; Đội: Khá; Y tế: Tốt; Đoàn Thanh niên: Tốt; Công  đoàn: Mạnh; - Trường đạt:  Khá.

 Năm học 2016-2017

- Lao động tiên tiến: 32/42, Tỉ lệ 76,19%; CSTĐ cơ sở: 04, Tỉ lệ 9.52%

          - Thị xã Khen: 8, Tỉ lệ 19.04%; UBND tỉnh tặng bằng khen khen: 03 người, Tỉ lệ 7,14%; Tổ lao động tiên tiến: 02 (tổ 4, tổ 5); Thư viện – Thiết bị: Xuất sắc;  Đội: xếp loại mạnh; Y tế: xếp loại Tốt; Đoàn Thanh niên: xếp loại Tốt;  Công  đoàn: đạt vững mạnh

- Trường đạt:  Tiên tiến

1.4. Công tác xã hội hoá giáo dục.

           Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, Đảng, chính quyền và các đoàn thể  của thị trấn luôn quan tâm đúng mức tới các hoạt động của nhà trường đặc biệt là sự ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.  

          Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có nề nếp và hiệu quả phối hợp tốt với nhà trường trong các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong nhiệm kì qua, Ban đại diện đã phối hợp với nhà trường vận động cha mẹ học sinh đóng góp 198 016 000đ, hàng năm hỗ trợ các hoạt động và làm phần thưởng cho thầy và trò nhà trường 25 000 000đ.

          Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra xây dựng cổng, tường rào và nhà để xe cho nhà trường với tổng trị giá 375 000 000đ.

2) Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể.

2.1. Giáo dục tư tưởng chính trị.

          a) Về công tác tư tưởng;

          - Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ giáo viên và học sinh như: Như chỉ thị số 40/CTTƯ của Ban bí thư Trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các chỉ thị nghị quyết của các cấp, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

          - Các đồng chí đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong năm qua không có hiện tượng cán bộ giáo viên, học sinh trong trường nói và làm trái với đường lối của Đảng và Nhà nước.

          - Các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị CBCCVC  hằng năm đề ra và nghị quyết thực hiện nghiêm túc. Đảng viên luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, nhiều đ/c gương mẫu đi đầu trong  viêc tham gia các hoạt động của địa phương. Gương mẫu chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ người công dân nơi cư trú khi địa phương phát động.

          - Phản ánh kịp thời cho BCH chi uỷ những diễn biến tư tưởng tốt và chưa tốt để từ đó có những biện pháp chỉ đạo đúng nhất, tạo được sự đoàn kết nhất chí trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

          - Cán bộ giáo viên trong trường luôn sống hoà thuận với đồng nghiệp và học sinh. Tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo được uy tín tốt với nhân dân địa phương.

b) Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị.

          Cấp ủy đã thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ, GV-NV đi theo học các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ... Đồng thời luôn chú trọng đến việc bố trí sử dụng cán bộ, Đảng viên tham gia giữ các vị trí then chốt và quan trọng trong nhà trường.

          Trong nhiệm kì 2015-2017 Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến việc kết nạp Đảng viên mới, đã chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí, cử 03 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng (Đ/c Lưu Thị Sáu, Nguyễn Trung Lưu, Nguyễn Vũ Kim Ngọc), đã phân công Đảng viên tiếp tục theo dõi và giúp đỡ cho 03 quần chúng vào Đảng.

c) Thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng.

 -Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát từng đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm; phát hiện, nhắc nhở, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm. Nghiêm túc phê bình những đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong công tác, thực hiện tinh thần phê và tự phê để xây dựng tổ chức Đảng.

- Kịp thời khuyến khích, động viên những đảng viên có thành tích trong công tác, tạo điều kiện cho mỗi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính vì thế trong nhiệm kỳ qua không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong đơn vị hay vượt cấp.

 - Chi bộ và từng đảng viên đã tiến hành việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4, nghiêm túc chỉ ra ưu,  khuyết điểm và phương hướng khắc phục nhược điểm, hạn chế.

d). Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  .

          - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện theo Chỉ thị 05, Bộ Chính trị nêu rõ mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nhằm: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Cấp ủy chi bộ đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Năng cao giá trị và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, đạo đức công vụ ở đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức nhà giáo.

         - Việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4:

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  .

          Quy chế làm việc của Cấp ủy được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí. Từng cá nhân trong Cấp ủy đều đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện với nhiệm vụ chính được phân công và điều hành bằng lịch công tác hàng tuần, hàng tháng. Cuối tháng đều tổ chức thực hiện việc họp giao ban trong cấp uỷ và BGH, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.

Duy trì nếp sinh hoạt Chi bộ đúng kỳ, trong sinh hoạt đã nêu cao tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đóng Đảng phí lên cấp trên đúng thời gian, quy định.

          Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ được phân công. Kịp thời phát hiện và xử lý những Đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị đấu tranh chống quan liêu, lãng phí.

Chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Cấp ủy có tính thống nhất cao, nên khi tổ chức thực hiện các chương trình hành động, các Nghị quyết hàng tháng có hiệu quả. Đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của năm học, kế hoạch phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng trang thiết bị được thực hiện có hiệu quả cao...

          Cấp ủy thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý chỉ đạo nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên với chất lượng giáo dục tốt nhất, tập trung từng bước giải quyết các tồn tại, yếu kém trong nhà trường.

          - Hàng năm chi bộ được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2.2. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể.

          - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ lãnh đạo nhà trường đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kì 2015 - 2017.

          - Chi bộ đã chỉ đạo tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn, mọi đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học. Hằng năm Công đoàn được công nhận Công đoàn mạnh và vững mạnh.

         - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  hoạt động có hiệu quả. Đoàn viên đã thực sự trở thành nòng cốt trong mọi hoạt động của nhà trường, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương và nhà trường khi cần để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng.

-         Đội thiếu niên TPHCM luôn được duy trì và hoạt động ngày càng tốt hơn.

II- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

   1. Ưu điểm.

            Chất lượng hoạt động của chi bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong nhà trường có nề nếp, kỉ luật kỉ cương và hiệu quả. Đa số cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

           Chi bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học. Trong nhiệm kỳ qua số CB-GV và học sinh đạt danh hiệu giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, chiến sĩ thi đua, học sinh được khen thưởng, đạt giải qua các hội thi tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

            Công tác phát triển đảng viên: Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

          Đa số cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng.

          Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị, Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp về tinh thần và vật chất của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương đối với công tác giáo dục của nhà trường.

            * Nguyên nhân

          Được sự lãnh đạo sâu sát của đảng ủy xã Tiến Hưng, Phòng GD&ĐT Thị xã Đồng Xoài, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, đoàn thể.

           Cấp ủy có chương trình kế hoạch cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ đảng viên đã hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao.

           Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có hiệu quả.

2. Tồn tại.

           Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chi bộ còn một số tồn tại như sau:

- Một số buổi họp hay học tập nghị quyết, đảng viên còn đi trễ về sớm, tham gia chưa đầy đủ, đôi lúc còn nói chuyện, làm việc riêng.

- Tinh thần phê và tự phê của một số đảng viên chưa cao.

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 chưa đạt.

  * Nguyên nhân

          - Do đặc thù của ngành nên một số buổi sinh hoạt toàn Đảng bộ nhà trường không thể bố trí cho toàn bộ Đảng viên tham gia được. Một số buổi họp chi bộ hàng tháng còn lồng ghép với họp liên tịch.

          - Công tác phê bình và tự phê bình trong đảng vẫn còn tình tạng nể nang.    

- Cấp ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho công tác đảng một phần vì mất nhiều thời gian cho nhiệm vụ chuyên môn.

- Việc xây dựng CSVC, các trang thiết bị các phòng chức năng còn chậm.

3. Bài học kinh nghiệm

            Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát của đảng ủy cấp trên. Cấp ủy phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm. Mặt khác phải nắm vững các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao nhận thức cho đảng viên, tất cả cán bộ công chức viên chức.

          Trong công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo các hoạt động của đơn vị cần phải sát với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương để tìm ra những khâu then chốt trong việc xây dựng chiến lược phát triển nhà trường theo từng giai đoạn.

Ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tạo điều kiện cho cán bộ, GV, đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.

                    Tạo sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NHIỆM KÌ 2017 - 2020

I. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

 

1. Phương hướng chung:

Nhiệm kỳ 2017- 2020 tiếp tục  thực hiện Nghị quyết 29 -NQ/TW  của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và tiếp tục thực hiện các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Đồng Xoài lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ CC-VC trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mọi đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác- lê- nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu giữ vững trường Tiên tiến và phấn đấu đạt Quốc gia mức độ 1 vào cuối nhiệm kỳ.

 

2. Phương hướng, mục tiêu chung:

 - Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ giáo viên.

 - Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đẩy mạnh việc cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 - Chú trọng  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, cán bộ quản lí giỏi các cấp.

          - Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt nội dung, chương trình theo Quyết định 16 của Bộ; chuẩn kiến thức- kỹ năng các môn học; thực hiện việc theo dõi đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo 22/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; mô hình lớp học lấy học sinh làm trung tâm, PPDH Bàn tay nặn bột.

-         Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng CSVC từng bước hiện đại hoá, kiên cố hoá đảm bảo theo yêu cầu trường  chuẩn quốc gia mức độ 1 của Thị xã.

 

II. nhiệm vụ và giải pháp

1. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị:

Chi bộ tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ, các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, phòng đã được cụ thể hóa của ngành.

Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn mực trong công tác.

Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nội dung, chương trình SGK theo Quyết định 16/BGD và chuẩn kiến thức- Kỹ năng các môn học. Chỉ đạo thực hiện tốt dạy học tốt. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp; giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo cho HS.

Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục, phân quyền tự chủ và tăng cường trách nhiệm cho hiệu trưởng và giáo viên; chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức- kỹ năng theo quy định.

Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nội dung chương trình các lớp học; PPDH Bàn tay nặn bột từ lớp 2 đến lớp 5 và học môn tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5; phấn đấu học sinh được học Tiếng Anh, tin học từ lớp 1 đến lớp 5.

          Tăng cường công tác quản lý, chủ động việc kiểm tra soát xét chất lượng dạy và học trên lớp. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác phụ đạo HS còn hạn chế; tập luyện TDTT

 Đảm bảo chế độ giao ban, hội ý, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao giảng. Giao cho chuyên môn và Công đoàn phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, đảm bảo hàng năm có giáo viên giỏi tỉnh; giỏi Thị xã tăng hơn nhiệm kỳ qua.

          Tăng cường công tác chỉ đạo cho giáo viên tự làm đồ dùng dạy học đảm bảo 100% tiết dạy có đồ dùng dạy học. Mỗi giáo viên tự làm 1 đến 3 đồ dùng dạy học có giá trị sử dụng cao để phục vụ cho dạy và học và tham gia các cuộc thi ĐDDH tự làm cấp trường.     

Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, hiệu quả giờ dạy, hồ sơ, sổ điểm, nhận xét, chấm chữa bài của giáo viên, chất lượng học sinh theo TT22 thay cho TT 30.

Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK, đồ dùng học tập theo quy định, vận động HS tham gia tốt 2 loại hình bảo hiểm theo quy định, trong đó bảo hiểm Y tế bắt buộc 100 % trở lên; 100% giáo viên có đủ SGV, tài liệu tham khảo, có 50% CBGV có máy tính xách tay; 100% CBGV kết nối mạng phục vụ cho công tác dạy và học.

Chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác phân loại giáo viên theo tinh thần Chỉ thị 40/CT- TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 14 của Bộ GD&ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Phấn đấu đạt những chí tiêu sau:

a. Về danh hiệu trường:

          + Phấn đấu tập thể lao động Tiên tiến phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào cuối nhiệm kỳ.

b. Về các đoàn thể:

 +  Công đoàn vững mạnh; Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đội hoàn thành tốt.

c. Về cán bộ giáo viên:

          + UBND tỉnh tặng bằng khen : 05 đ/c; CSTĐ cấp cơ sở : 05 đ/c; UBND thị xã tặng giấy khen : 10 đ/c; 80%  trở lên CBCCVC đạt lao động tiên tiến trở lên

  + 12 bản SKKN đạt cấp Thị xã.

d. Về học sinh:

+ Học sinh giỏi TDTT cấp Thị xã: 10 em trở lên

+ Khuyến khích HS tham gia tìm hiểu kiến thức các môn học: các câu lạc bộ ngoài giờ từ khối 1 đến khối 5 dưới dạng hình thức “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”,...đạt kết quả cao. Tổ chức các câu lạc bộ: “ Yêu học Toán”; “ Yêu học Tiếng Việt”; “ Yêu Âm nhạc”; “Yêu Mĩ thuật”; “Yêu Tiếng Anh”; “ Yêu Tin học”; Câu lạc bộ TDTT; Giải toán tuổi thơ; theo khối và toàn trường.

-  Hoàn thành chương trình lớp học:

          + Mức độ hoàn thành tốt: 50 % trở lên; Hoàn thành: 48% trở lên; Chưa hoàn thành: Không quá 2%

-  Hoàn thành chương trình cấp học: 100%

- Mức độ hành thành năng lực và phát triển phẩm chất: Tốt 50%; đạt 48%, cần cố gắng dưới 2%. Không có học sinh cá biệt vi phạm pháp luật.

- Phong trào vở sạch, chữ đẹp:  70% lớp đạt tiêu chuẩn VSCD, Trên 85% học sinh đạt tiêu chuẩn VSCD; Chưa đạt không quá 15%

-  Học sinh tham gia bảo hiểm Y tế: 100%. Bảo hiểm tai nạn: 50% trở lên.

e. Về phổ cập GDTH:

- Duy trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2 đã được công nhận cuối năm 2016;

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không để HS bỏ học và HS trong độ tuổi ở ngoài nhà trường;

- Động viên học sinh khuyết tật học hòa nhập.

2. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị :

   2.1. Công tác xây dựng Đảng:

a.  Giáo dục tư tưởng chính trị:

- Kiện toàn Đại hội  chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, xây dựng Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020 sát đúng với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, bám sát Nghị quyết cấp trên.

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-lê- nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

- Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kịp thời và chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai lệch, mơ hồ, mất cảnh giác. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, động viên CBCC-VC trong đơn vị thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của ngành học đề ra. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng bảo thủ, xa rời quần chúng. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc về nhận thức, xử lí nghiêm những hành vi cố ý gây làm sai lệch sự thật. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

- Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, phê bình và tự phê bình trong   Đảng. Tiếp tục  thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc học và làm theo gương Bác một cách thiết thực, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Song song với thực hiện cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mối thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng việc ký cam kết triển khai thực hiệ , kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết tháng, kỳ và năm.

b. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, quản lý, phát triển đảng viên:

- Tham gia học tập đầy đủ các đợt học tập chính trị, chuyên đề do Đảng bộ và ngành tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, CCVC tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, học đại học, cao đẳng để không ngừng nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng và năng lực chuyên môn. Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mọi đảng viên, cán bộ CCVC trong toàn đơn vị. Đảm bảo nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong chi bộ đảm bảo tính dân chủ công khai. Làm tốt công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên hàng năm một cách nghiêm túc đúng với điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng cả về số lượng và chất lượng phấn đấu trong nhiệm kỳ này  kết nạp 1 đảng viên mới và bồi dưỡng giới thiệu 2 đoàn viên đi học cảm tình đảng.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng. Thực hiện đảm bảo ngày, giờ công lao động, đau ốm, thai sản, nghỉ chăm sóc con ốm đau,… hưởng lương theo chế độ Bảo hiểm, nghỉ không lý do không hưởng lương.

- Luôn luôn gần gũi dìu dắt quần chúng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôn trọng ý thức tổ chức, kỷ luật của Đảng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực công tác. Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của quần chúng để kịp thời bổ sung thiếu sót trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

- Đảm bảo chế độ giao ban Chi ủy, sinh hoạt thường kỳ chi bộ 1lần/tháng.

- Kịp thời động viên, khuyến khích những đảng viên có thành tích trong công tác. Mỗi đảng viên có trách nhiệm đóng nạp đảng phí đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

c.  Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên trong công tác kiểm tra Đảng. Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục không để  đảng viên vi phạm kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện đúng điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp trên. Kiên quyết xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm điều lệ Đảng.

2.2. Công tác xã hội hóa giáo dục:

Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương; Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược phát triển GD của Đảng. XD CSVC trường học theo đúng quy hoạch trường lớp đến 2020, xây dựng đủ phòng học, khu bán trú cho HS  trong nhiệm kỳ 2017- 2020. Tổ chức Đại hội Giáo dục đúng nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch sát đúng với điều kiện thực tiễn, phát huy trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác giáo dục. Phối hợp tốt mối quan hệ giữa Nhà trường - Gia đình và Xã hội về việc đánh giá chất lượng giáo dục.

Tham mưu, phối hợp với các cấp, hội khuyến học Thị trán thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác xây dựng chi hội khuyến học ngày càng phát triển góp phần xây dựng Hội khuyến học ở địa phương để thực hiện tốt chỉ thị, nghi quyết về công tác khuyến học đưa phong trào ngày càng đi lên.

2.3. Chỉ đạo công tác các đoàn thể trong đơn vị.

          Làm tốt công tác phối hợp giữa chi bộ với các tổ chức trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Mnih tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát động phong trào văn nghệ, TDTT, xây dựng gương điển hình trong phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; cụ thể:

a.  Công đoàn:

+ Làm tốt công tác tham mưu với chuyên môn xây dựng khu nội trú và bán trú đảm bảo cơ bản về điều kiện sinh hoạt; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC-VC.

+ Tổ chức lối sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính thẩm mĩ và tính giáo dục.

+ Làm tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có hoàn cảnh khó khăn,  phát động phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chức giao lưu nhân ngày lễ 20/10; 20/11; 8/3...với nhiều hình thức như: Trao đổi học tập kinh nghiệm , tọa đoàn, giao lưu văn nghệ, TDTT,...

b.  Đoàn thanh niên:

          Phải xây dựng tổ chức đoàn vững về số lượng, mạnh về chất lượng, hàng tháng phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị, làm 1 công trình đoàn thanh niên để chào mừng các sự kiện trọng đại.

c.  Đội TNTP Hồ Chí Minh:

Tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập nhằm đa dạng hóa các hoạt động học tập, vui chơi nhằm  phát huy khả năng sẵn có của học sinh, tăng cường các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, giáo dục KN sống cho HS. Chỉ đạo tốt công tác hoạt động Đội- Sao nhi đồng, tăng cường ca múa hát tập thể, sinh hoạt đội sao, tổ chức giao lưu TDTT- văn nghệ, Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ;...

Đại hội chi bộ nhiệm kì 2017-2020 là đại hội của đoàn kết và đổi mới. Nhiệm vụ đặt ra cho chi bộ là nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm cao, có sự nỗ lực của toàn chi bộ. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định vai trò sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng, vai trò điều hành của Chi ủy và năng lực của mỗi đảng viên, toàn thể đảng viên trong chi bộ đoàn kết một lòng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị phát triển toàn diện, đạt các chỉ tiêu đề ra.

 

Nơi nhận:                                                                              BCH CHI ỦY CHI BỘ

- Đảng ủy xã Tiến Hưng (Để báo cáo)                                                     

- Chi ủy chi bộ, đảng viên (Để thựchiện) ;                                                                           

- Lưu hs chi bộ;                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                    
Tin liên quan
Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 703
  • Trong tuần: 1 860
  • Tất cả: 212108
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước