Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018

PGD-ĐT THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG A

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 67/KH -THTHA

Tiến hưng, ngày 31  tháng 5 Năm 2017

  

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học: 2017-2018 

 

Căn cứ vào quyết định số 2363/QĐ-UBND của UBND Thị xã Đồng Xoài ngày 20 tháng 15 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 trên địa bàn Thị Xã Đồng Xoài.

Căn cứ vào công văn hướng dẫn số: 339/KH-PGDĐT của Phòng Giáo Dục và ĐT Thị xã Đồng Xoài  ngày 08 tháng 05 năm 2017 về việc tuyển sinh vào lớp 1 trên địa bàn Thị Xã Đồng Xoài năm học 2017 – 2018.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Trường Tiểu Học Tiến Hưng A..

Năm học 2017 – 2018 Trường Tiểu Học Tiến Hưng A.xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau.

 

   I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.  

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh  Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

2. Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS.

3. Đảm bảo số học sinh  được học 2 buổi /ngày là trên 70%.

  4. Cá nhân được phân công chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

 

 II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

   - Đợt 1: Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 17/6/2017, tuyển học sinh đúng tuyến

(Học sinh trên địa bàn xã Tiến Hưng Ấp 1,2,3,6).

 - Đợt 2: Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 05/8/2017, Bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu, huy động hết số học sinh trong độ tuổi ra lớp. .

a. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh học sinh trên địa bàn Xã Tiến Hưng A. .

b. Độ tuổi:

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011);

- Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

c. Hồ sơ:

   - Đơn xin học (Theo mẫu)

   - Bản sao giấy khai sinh có đóng dấu của UBND xã (kèm theo bản chính để đối chiếu).

   - Bản Photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã (kèm theo bản chính để đối chiếu).

Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Tiểu học thuộc địa bàn Xã Tiến Hưng.                     228 HS/7lớp.

Chú ý:  Tuyển sinh học trái tuyến

 Sau khi tuyển hết học sinh học đúng tuyến và đã kết thúc thời hạn tuyển sinh đúng tuyến, nếu vẫn còn chỉ tiêu, khi được phép của Phòng GD& ĐT, trường có thể tuyển học sinh trái tuyến. Chủ yếu gồm những học sinh có hộ khẩu thường trú trong cùng Thị Xã  nhưng không được tuyển vượt quá chỉ tiêu đã giao.

 3. Hồ sơ tuyển sinh:

   - Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                  

   - Kế hoạch tuyển sinh của trường.

   - Biên bản xét tuyển.

   - Danh sách dự tuyển.

  - Danh sách học sinh được tuyển theo mẫu của Phòng GD&ĐT).

   - Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có ).

 Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 02 bộ (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về phòng GD&ĐT). .

 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ. Tham gia công tác điều tra cơ bản số trẻ trên địa bàn được phân công, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2016 – 2017 của trường báo cáo phòng GD&ĐT.

2. Thành lập hội đồng tuyển sinh .

3. Tiếp nhận hồ sơ:

 Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và sổ hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

4. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, trường phải bố trí cán bộ có trách nhiệm thường trực, hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

 

IV. Kế hoạch Thời gian, công việc tuyển sinh:

* Đợt 1: Từ 05/6/2017 đến 17/6/2017

 

Số TT

Thời Gian

Nội Dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

02/6- 04/6

- Họp ban chỉ đạo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Thành lập Ban chỉ đạo - Hội đồng tuyển sinh.

- Tổ chức họp, phân công trách nhiệm các thành viên trong hội đồng tuyển sinh.

 - Ra thông báo, tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp.

- BCĐ xã Tiến Hưng.

 

 

- BGH – các thành viên trong hội đồng tuyển sinh.

- BCĐ xã, đài truyền thanh, cán bộ xóm ấp, XMC-PCGD.

 

2

07/6 – 11/6

Tiến hành tuyển sinh, Hướng dẫn phụ huynh ghi đơn dự tuyển, nhận hồ sơ, lập hồ sơ, danh sách tuyển sinh.

Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh.

 

4

12/6-17/6

Tổng hợp thống kê – Báo cáo tuyển sinh đợt 1.

VT – TK

 

* Đợt 2: Từ 01/8/2017 đến  05/8/2017.   

5

01/8/2016

Ra thông báo, tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp 1 đợt 2.

-BCĐ xã, đài truyền thanh, cán bộ xóm ấp, XMC-PCGD.

 

6

02/8 đến 5/8/2017

- Tiến hành tuyển sinh, Hướng dẫn phụ huynh ghi đơn dự tuyển, nhận hồ sơ, lập hồ sơ, danh sách tuyển sinh.

- Kiểm tra, thống kê, lập danh sách học sinh đi học nơi khác. Chưa đang ký nhập học.

 - Kết thúc tuyển sinh đợt 2.

Tổng hợp thống kê tuyển sinh đợt 2

- Tổng hợp thống kê - Báo cáo  tuyển sinh đợt 1, 2

 

- Cácthành viên trong hội đồng tuyển sinh.

 

 

 

- VT – TK-BGH

 

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 của trường Tiểu Học Tiến Hưng A về công tác tuyển sinh.Trong quá trình thực hiện khi có những vấn đề phát sinh các đồng chí làm công tác tuyển sinh cần báo cáo với Hội đồng tuyển sinh để kịp thời giải quyết.                                                                             

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

 

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 302
  • Tất cả: 169377
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước