Danh sách tuyển sinh năm học 2017-2018
PHÒNG GD&ĐT TX.ĐỒNG XOÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TIẾN HƯNG A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH  ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1
 NĂM HỌC 2017-2018
           
Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Nơi sinh Dân tộc Nữ  HKTT(tạm trú) tổ (xóm), khu phố (ấp) phường (xã)  Ghi chú
1 Trần Đỗ Nguyên Khang 10/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
2 Võ Nguyễn Đức Thiện 05/08/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
3 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 24/11/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
4 Võ Thị Thanh Thủy 02/02/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
5 Hà Đức Nhật Minh 09/09/2011 TPHCM Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
6 Trần Diễm My 09/08/2011 Bình Phước Hoa Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
7 Nguyễn Thị Thảo My 19/8/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
8 Nguyễn Minh Nhân 28/7/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
9 Vũ Thành Tâm 24/1/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
10 Châu Ngọc Thu Thủy 11/10/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
11 Nguyễn Văn Hiếu 01/02/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
12 Đoàn Công Trọng 05/08/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
13 Lê Tú Trinh 25/6/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
14 Trần Thị Thu Diễm 06/07/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
15 Trần Ngọc Uyên Phương 10/10/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
16 Lê Thị  Ánh Thư 15/12/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
17 Nguyễn Thị Hải Yến 11/09/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
18 Đàm Nguyễn Thanh Thanh 14/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
19 Lê Trung Dũng 28/10/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
20 Phan Tuấn Tài 18/11/2011 Quảng Bình Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
21 Vũ Thảo Nguyên 27/04/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
22 Vũ Gia Huy 04/07/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
23 Hoàng  Minh Anh 06/07/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
24 Nguyễn Ngọc Ánh 08/03/2011 Nam Định Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
25 Nguyễn Thành Thức 21/10/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
26 Nguyễn Bảo Thy 23/1/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
27 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 15/8/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
28 Lữ Phương Thảo 05/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
29 Phạm Đình Tùng 17/1/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
30 Nguyễn Thành Nghĩa 16/12/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
31 Nguyễn Mai Ngọc Hoa 02/04/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
32 Vũ Thị Lan Anh 07/06/2011 Kiên Giang Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
33 Lương Đoàn Bảo Ngọc 17/10/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
34 Lê Phạm Thảo Ly 08/07/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
35 Trần Thị Thùy Trâm 07/06/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
36 Đoàn Khánh Linh 22/7/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
37 Trịnh Vũ Duy Tưởng 29/12/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
38 Nguyễn Ngọc Gia Hân 24/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
39 Nguyễn Nguyệt Hà 19/8/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
40 Trần Ngọc Bảo Trân 11/08/2011 Bình Phước Kinh Nữ Tân phú-ĐX  
41 Nguyễn Phạm Anh Quân 27/10/2011 Lâm Đồng Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
42 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 10/09/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
43 Vũ Thị Lan Anh 14/4/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
44 PhạmThị Kim Ngân 22/4/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
45 Nguyễn Minh Thuận 20/8/2011 Gia Lai Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
46 Giang Đặng Hương Quỳnh 24/1/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
47 Đinh Nguyễn Thanh Hải 11/03/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
48 Lâm Thị Trà My 17/8/2011 Bình Phước Khơmer Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
49 Nguyễn Minh Thành 06/07/2011 TPHCM Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
50 Nguyễn Thị Lan Anh 26/2/2011 Vũng Tàu Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
51 Trịnh Ngọc Lan 01/02/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
52 Phan Bá Kỳ 14/3/2011 TPHCM Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
53 Nguyễn Thành Đạt 25/8/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
54 Bùi Thành Công 24/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
55 Nguyễn Ngọc Thảo Trinh 21/11/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
56 Trần Phạm Khánh Vy 19/10/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
57 Bùi Minh Trung 03/02/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
58 Lê Thành Đô 27/10/2011 Đăk Lăk Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
59 Lê Bảo Nam 05/04/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
60 Ngô Minh Phát 19/11/2011 Bình Dương Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
61 Đàm Nguyễn Thái Phúc  07/05/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
62 Lê Thị Thường 13/7/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
63 Hà Công Hưng 29/7/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
64 Nguyễn Tường Vy 04/04/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
65 Lê Hoài Bảo Ngọc 11/05/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
66 Nguyễn Thanh Tùng 12/03/2011 Lâm Đồng Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
67 Nguyễn Đoàn Như Ý 12/04/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
68 Nguyễn Thị Vy 23/1/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
69 Lê Tuấn Nhật 05/04/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 4- Tiến Hưng  
70 Đàm Thị Thảo Nhi 01/03/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
71 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 06/03/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
72 Vũ Phạm Hữu Duy 12/08/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
73 Đinh Hoàng Phúc 25/12/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
74 Nguyễn Khánh Kiệt  30/10/2011 TPHCM Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
75 Trịnh Y Nhã Kỳ 02/01/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
76 Lê Thị Thủy Tiên 21/1/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
77 Hoàng Trí 14/7/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
78 Vũ Minh Hải 14/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
79 Phạm Thị Thảo Uyên 10/06/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
80 Phạm Thế Sơn 03/04/2011 Bắc Giang Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
81 Lê Văn Thuận 08/01/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
82 Lê Giang Anh 31/8/2011 Thanh Hóa Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
83 Đào Duy Hiếu 04/04/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
84 Nguyễn Thị Ái Nhi 23/9/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
85 Trương Quỳnh Anh 15/7/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
86 Nguyễn Võ Hải Băng 07/04/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
87 Phạm Hải Đông 01/02/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
88 Lê Văn Đạt 18/7/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
89 Nguyễn Bảo Lâm 31/1/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
90 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/06/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
91 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 03/06/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
92 Lương Anh Kiệt 21/10/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
93 Nguyễn Văn Phước 05/09/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
94 Nguyễn Thị Hải Yến 26/03/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
95 Đỗ Nguyễn Trường An 07/02/2011 Sóc Trăng Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
96 Phan Thị Gia An 08/07/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
97 Nguyễn Hà My 07/05/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
98 Trần Đăng Khoa 28/1/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
99 Nguyễn Ngọc Bảo Lam 13/6/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
100 Nguyễn Thảo Linh 24/7/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
101 Ngô Đức Thịnh 27/11/2011 Huế Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
102 Nguyễn Thành Tài 06/01/2011 Tiền Giang Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
103 Vũ Quốc Hưng 22/3/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
104 Cao Hữu Phúc 29/4/2011 Bình Thuận Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
105 Nguyễn Mạnh Trường Giang 23/5/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp6- Tiến Hưng  
106 Nguyễn Bảo Châu 23/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
107 Hoàng Ngọc Đông 15/12/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp1- Tiến Hưng  
108 Lê Thị Thanh Hằng 07/02/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
109 Đào Thị Hương Nhàn 09/07/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
110 Vũ Trọng Khôi 03/08/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
111 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/02/2011 Kiên Giang Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
112 Nguyễn Đức Tài 21/12/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
113 Nguyễn Thị Anh Thư 16/12/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
114 Trương Nhã Uyên 09/06/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
115 Sơn Minh Phúc 15/3/2011 Thái Bình Khơmer Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
116 Nguyễn Thanh Phong 06/01/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
117 Phan Yến Vy 03/03/2011 Đồng Nai Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
118 Phan Thị Thảo Vy 31/8/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
119 Nguyễn Phương Nghi 23/9/2011 Sóc Trăng Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
120 Nguyễn Đăng Khoa 30/7/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
121 Phan Như Ngọc 03/03/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
122 Danh Minh Thoại 14/6/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
123 Vũ Thị Hoài Thương 23/3/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
124 Nguyễn Trí Hùng 06/05/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
125 Trịnh Như Quỳnh 28/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
126 Nguyễn Thị Thanh Tiền 19/8/2011 Quảng Ngãi Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
127 Châu Quốc Đạt 25/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
128 Vũ Minh Hiếu 01/06/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
129 Nguyễn Ngọc Gia An 03/06/2011 TPHCM Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
130 Ngô Đức Duy 10/03/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
131 Nguyễn Thị Úc Uyên 14/10/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
132 Đỗ Thị Ngọc Bích 08/02/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
133 Phan Vương Bảo Trân 17/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
134 Nguyễn Hoàng Khánh 18/4/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
135 Cao Nhật Huy 15/4/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
136 Huỳnh Trọng Tấn 20/10/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
137 Đinh Quốc Hải 04/08/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
138 Trần Thùy Anh Thư 06/04/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
139 Trịnh Gia Huy 12/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
140 Nguyễn Minh Khôi 16/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
141 Hồ Tuấn Kiệt 01/11/2011 Nghệ An Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
142 Lê Hoàng Như Ý 06/05/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
143 Lê Tuấn Anh 25/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Tân Xuân  
144 Lê Nguyễn Bảo Khang  04/01/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
145 Nguyễn Hoàng Anh Thư 05/07/2011 Bình Dương Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
146 Huỳnh Thiên Ân 27/12/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
147 Phạm Cao Phong 25/9/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
148 Trần Yến Nhi  02/12/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
149 Nguyễn Quốc Bảo Ngọc 26/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
150 Trương Văn Tú Tài 23/12/2011 Quảng Bình Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
151 Nguyễn Ngọc Kiều Tiên 22/3/2011 Tây Ninh Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
152 Võ Anh Tuấn 21/6/2011 Quảng Nam Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
153 Nguyễn Hải Nam 23/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
154 Trần Nguyễn Minh Thuận 17/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
155 Thái Minh Đức 08/05/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
156 Cao Bảo Tú 24/10/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
157 Đinh Thị Hồng Châm 22/4/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
158 Hoàng Gia Bảo 06/04/2011 Bình Phước Nùng Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
159 Nguyễn Tuấn Thành 01/09/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
160 Bùi Thị Hải Yến 04/09/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
161 Nguyễn Thị Thu Hương 22/9/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
162 Ngô Kiêu Sa 23/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
163 Vũ Ngọc Bảo Trân 4/9/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
164 Lê Thảo My 08/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
165 Nguyễn Trịnh Tuấn Anh 2/8/20111 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
166 Phạm Gia Huy 16/8/2011 Thanh Hóa Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
167 Nguyễn Kim Phụng 18/11/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
168 Phan Hữu Tiển 27/10/2011 Huế Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
169 Triệu Yến Vy 1/8/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
170 Lâm Minh Thuận 5/8/2011 Bình Phước Tày Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
171 Nguyễn Phạm Bảo Nam 1/5/2011 Đăk Nông Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
172 Lê Như Quỳnh 18/1/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
173 Phan Thị Ngọc Mãi 6/5/2011 Bạc Liêu Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
174 Lê Đình Thắng 28/5/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
175 Uông Thị Hà My 10/5/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
176 Đinh Ngọc Hà 2/3/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
177 Thái Thị Trúc Linh 5/12/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
178 Nguyễn Hải Đình 1/7/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
179 Nguyễn Văn Phước Đạt 7/6/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
180 Tạ Bá Hải Đăng 11/7/2011 TPHCM Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
181 Trương Thanh Phong 24/7/2010 Cần Thơ Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
182 Ngô Mỹ Duyên 26/9/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
183 Nguyễn Đan Thư 15/10/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
184 Nguyễn Đức Trọng 15/4/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
185 Phạm Quốc Thịnh 22/4/2011 Bình Phước Kinh nam Ấp 1- Tiến Hưng  
186 Phạm Trần Anh Thư 27/6/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
187 Bùi Thị Ngọc Ánh 1/9/2010 Thái Bình Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
188 Nguyễn Thị Khánh Huyền 15/2/2011 Hà Tĩnh Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
189 Đinh Văn Ninh 10/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
190 Phan Phạm Bảo Trân 12/6/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
191 Nguyễn Lê Khánh 26/1/2011 Thanh Hóa Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
192 Nguyễn Bảo Hoàng Gia Hân 7/9/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
193 Ngô Thị Ánh Vy 15/9/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
194 Đàm Tuyết Nhi 21/10/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
195 Lại Nguyễn Bình Minh 29/4/2011 TPHCM Mường Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
196 Võ Công Danh 08/02/2011 Tây Ninh Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
197 Đoàn Trần Gia Bảo 24/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
198 Nguyễn Cửu Thanh Tuấn 30/5/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
199 Trần Thanh Nghĩa 16/5/2011 Bình Phước Kinh nam Ấp 1- Tiến Hưng  
200 Lê Tuấn Kiệt 12/9/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
201 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/9/2010 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
202 Nguyễn Viết Duy 17/8/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
203 Dương Minh Long 5/8/2011 Bình Dương Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
204 Nguyễn Trịnh Duy Đức  22/8/2011 Bình Phước Kinh Nam  Tân Xuân  
205 Lê Võ Anh Tuấn 14/2/2011 Đăk Nông Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
206 Lê Thanh Đạt 13/8/2008 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
207 Lê Minh Châu 16/8/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
208 Hồ Khánh Bảo Long 30/3/2011 Đắk Nông Kinh Nam Tân Trà- Tân Xuân  
209 Phạm Thị Tường Vy 13/9/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
210 Đinh Công Minh 28/03/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
211 Trần Thị Thanh Thương 30/4/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
212 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 21/11/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 1- Tiến Hưng  
213 Nguyễn Văn Lộc 01/02/2010 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
214 Lương Thúy Vi 18/07/2011 Bình Phước Kinh Nữ Tân Phú- Đồng Phú  
215 Vũ Duy Khang 23/09/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 1- Tiến Hưng  
216 Nguyễn Thị Bích Liên 19/08/2011 TPHCM Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
217 Trần Văn Trọng 27/08/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
218 Nguyễn Quang Vĩnh Phước 10/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
219 Nguyễn Văn Nam 10/10/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
220 Nguyễn Đoàn Tường Vy '18/4/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
221 Nguyễn Tuấn Kiệt 18/3/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
222 Nguyễn Thị Kim Oanh 29/7/2011 Đồng Nai Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
223 Nguyễn Trọng Hiếu 09/09/2011 Vĩnh Long Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
224 Đoàn Thành Trung 18/12/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
225 Phạm Thị Ánh Tuyết 04/02/2011 Bình Phước Kinh Nữ Cái Nước- Cà Mau  
226 Phùng Nguyễn Minh Hưng 24/11/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
227 Phạm Cẩm Ly 29/01/2011 Cà Mau Kinh Nữ Đầm Dơi- Cà Mau  
228 Bùi Hữu Toàn 03/09/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
229 Vũ Minh Quân 15/5/2011 Thanh Hóa Kinh Nam Ấp 2- Tiến Hưng  
230 Nguyễn Thanh Hoàng 10/8/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
231 Nguyễn Hoàng Thái Mệnh 25/11/2009 An Giang Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
232 Nguyễn Thị Cẩm Ngân 8/12/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 2- Tiến Hưng  
233 Vũ Khải Hoàn 28//10/2011 Bình Phước Kinh Nam Ấp 3- Tiến Hưng  
234 Nguyễn Thị Mai Linh 13/6/2011 Bình Phước Kinh Nữ Ấp 6- Tiến Hưng  
235 Đào Thị Phương Trang 22/11/2011 Bình Dương Kinh Nữ Ấp 3- Tiến Hưng  
236 Lưu Quốc Bảo 28/12/2011 TPHCM Kinh Nam Ấp 6- Tiến Hưng  
237 Hà Kiều Anh  24/2/2010 Hà nội  Kinh Nữ  Ấp 6- Tiến Hưng  
 DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT    DUYỆT CỦA  NHÀ TRƯỜNG
Tổng số TS trong địa bàn:…..., tỷ lệ:….... Tổng số TS trong địa bàn: 230; tỷ lệ: 100%
Trong đó: Nữ: …., DT: …, Thừa tuổi:.... Trong đó: Nữ: 115, DT: 06, Thừa tuổi: 05
Tổng số TS ngoài địa bàn:..........            Tổng số TS ngoài địa bàn: 07, tỷ lệ: 2,54%
Trong đó: Nữ: …., DT: …, Thừa tuổi:.... Trong đó: Nữ: 04, DT: 0, Thừa tuổi: 0
          Ngày      tháng     năm 2017 Ngày 30 tháng 8 năm 2017
                TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 255
  • Tất cả: 169330
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước